ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

afholdes

 

mandag 10. maj 2021 kl. 19.00

 

Foreningshuset

Ny Kærvej 2A

 

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

 

 

2. Beretning for det forløbne år

 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 

 

4. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

 

5. valg af

 

a. Formand

Ina Breum

b.  bestyrelsesmedlem for to år

Lena Nielsen

 

6. Valg af suppleant

Lene Hjortshøj

 

7. Valg af to revisorer

Birgit Blohm og Bente Jensen

 

8. Valg af revisorsuppleant

Ingelise Back

               

9. Eventuelt

Bestyrelsen
AKG-gymnastik